RSS

Category Archives: Meenakshi panchratnam

mInAkShI pancharatnam

udyadbhAnusahasrakoTi sadrishAM kEyUra hArOjjvalAM

bimbOShThIM smitadanta panktiruchirAM pItAmbarAlankritAm

viShNu brahma surEndra sEvitapadAM tatvasvarUpAM shivAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(1)

muktA hAralasatkirITaruchirAM pUrNenduvaktraprabhAM

shinjannUpurakinkinimaNidharAM padmaprabhA bhAsurAm

sarvAbhIShTa phalapradAM girisutAM vANIramAsEvitAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(2)
shrIvidyAM shivavAmabhAganilayAM hrIMkAra mantrojjvalAM

shrIchakrAnkita bindumadhyavasatiM shrImatsabhAnAyakIm

shrImat ShaNmukhavighnarAja jananIM shrImajjaganmOhinIM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(3)

shrImatsundaranAyakIM bhayaharAM gjnAnapradAM nirmalAM

shyAmAbhAM kamalAsanArchitapadAM nArAyaNasyAnujAm

vINAveNu mridanga vAdyarasikAM nAnAvidhADAmbikAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(4)
nAnAyOgi munIndrahrinnivasatIM nAnArthasiddhipradAM

nAnA puShpavirAjitAnghriyugaLAM nArAyaNEnArchitAm

nAdabrahmamayIM parAtpara tarAM nAnArtha tatvAtmikAM

mInAkShIM praNatOsmi santatam ahaM kAruNya vArAnnidhim(5)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 24, 2011 in Meenakshi panchratnam